service photo

Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) Nedir?Disleksi; başlıca okuma, yazma gibi becerileri etkileyen öğrenme farklılığıdır. Öğrenme güçlüğü tanımı daha geniş bir grubu kapsamakla birlikte genellikle disleksi ile aynı anlamda kullanılır. Disleksi okuma ve yazma becerilerini etkilemenin yanında genel olarak beyindeki bilgi işleme süreçlerini etkileyen bir durumdur. 

Bu yüzden disleksili kişiler duyduklarını ve gördüklerini anlayıp yorumlamada, hatırlama sorun yaşayabilirler. Öğrenme güçlüğü hastalığı olan kişiler aynı zamanda işlerini organize etmede ve zaman yönetiminde sorun yaşayabilir.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?
Öğrenme güçlüğü belirtileri yaşa bağlı olarak farklılık gösterebilir. Disleksi tanısı genellikle okula başlayan çocuklarda koyulur. Çocuklarda okul öncesi dönemde de öğrenme güçlüğünü düşündürecek belirtiler olmasına karşın dikkat çekmeyebilir. Öğretmenin; öğrencisinin öğrenmede, yazmada, okumada sorun yaşadığını görmesiyle durumun farkına varılarak doktora başvurulur.

Okul öncesi yaşlarda sıklıkla görülen belirtiler:
 • Konuşmaya geç başlama
 • Yeni kelimeleri öğrenmede zorlanma
 • Kelimeleri söylerken benzer kelimelerle karıştırma, kelimeleri düzgün oluşturamama
 • Renklerin, sayıların adlarını unutma
 • Kafiyeli tekerlemeleri söylemekte zorluk çekme olarak sayılabilir.
Okul çağında görülen belirtiler:
 • Yaşına göre beklenen ölçüde düzgün okuyamama
 • Duyduklarını anlamada ve algılamada güçlük
 • Soruya cevap verirken uygun cevabı bulamama, cevabı düzgün ifade edememe
 • Bir iş yaparken dizilimi, sıralamayı hatırlayamama
 • Benzer harflerin ve kelimelerin hem görünüşünü hem de söylenişini karıştırma
 • Alışkın olunmayan kelimelerin okunuşunda zorluk
 • Hecelemede güçlük çekme
 • Yazma ve okuma içeren ödevlerde olması gerekenden uzun zaman harcama
 • Okuma gerektiren işlerden kaçınma gibi davranışlar izlenebilir.
Heceleme, okuma gibi beceriler dislekside en çok etkilenen yetilerden olduğundan, disleksi okula başlayan çocuklarda fark edilebilir hale gelir.

Disleksi yetişkin kişilerde de çocuklara benzer belirtilere neden olur.


Yetişkinlerde sık görülen disleksi hastalığı özellikleri:

 • Sessiz ve sesli okumada zorluk
 • Okuma ve yazma işini yaparken zorlanma, yavaş yapma
 • Hecelemede güçlük
 • Okuma gerektiren durumlardan kaçınma
 • İsimler ve kelimeleri söylemede problem yaşama
 • Benzetme yapılan, mecazi anlamda kullanılmış sözler içeren cümleleri anlamama
 • Okuma ve yazma gerektiren bir iş yaparken çok zaman harcama
 • Bir hikayeyi özetlemede sorun yaşama
 • Yabancı dil öğrenmede güçlük çekme
 • Ezber yapmada zorluk
 • Zamanı düzgün yönetememe
 • Matematik problemlerini çözmede zorlanma gibi pek çok olumsuz durum sıralanabilir.