service photo

“Kekemelik 2 ve 7 yaş arasında ortaya çıkan, özellikle erkek çocuklarında daha fazla rastlanılan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik; çocuğun konuşmasının hem akıcılık hem de zamanlama açısından bozulmasına neden olur; çocuk ses, hece ve sözcük tekrarı yapabilir, sesleri uzatabilir, kelimeleri bölebilir, bloklar yapabilir ya da söylemekte zorlandığı kelimelerden kaçınarak dolaylı anlatım yapabilir.

“ Ayrıca kekemeliğin ilerlemesiyle birlikte göz kırpma, çeşitli dudak ve yüz hareketleri, kafa-el-vücut hareketleri gibi ikincil davranışlar da görülebilir. Kekeleyen çocuğun ne anlattığından çok nasıl konuştuğu dikkat çekmeye başlar. Çocuğun bunun farkına varmasıyla birlikte stresi ve kaygısı artar, akıcılığı daha da bozulur. Kekemelik çocuğun okul hayatını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Tüm dünyada oldukça yaygın olan kekemeliğin tedavisinde erken teşhis ve müdahale çok önemlidir.